Начало

КУРСОВЕ и ОБУЧЕНИЯ

Начални дати на предстоящи курсове:

На 28.03. 2016 г.

Компютърна грамотност

Английски език - 1-во, 2-ро, 3-то ниво

Руски език – 1-во, 2-ро, 3-то ниво

Центърът за професионално обучение е започнал дейността си през 1998 година към Частен професионален колеж „Васил Левски” с курсове по компютърна грамотност и текстообработка, готвачи, салонни управители, камериери в хотелиерството, сервитьор - барман, приложни финансово счетоводни специалисти, езиково обучение, дилари и брокери на ценни книжа и парични средства, обслужващ персонал в домашни условия,административни организатори. През декември 2004 година защити лиценз № 200412219 с протокол № 15 от 01.12.2004 година на Управителния съвет на Националната агенция за професионално образование и обучение (НАППО), а на 01.04.2009 г ЦПО в предвид на доброто си развитие се отдели от колежа в отделна единица и се преименува в ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ КЪМ ЕТ „ЮКОМИ-Ю. Тончева”.ЦПО провежда професионално обучение според европейскитe стандарти за качество, като се използва най –модерна техника, методи и технологии. Освен краткосрочни курсове се провеждат и дългосрочни курсове с продължителност до 2 години.Центърът за професионално обучение към ЕТ „ЮКОМИ” работи и по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013 г. Одобрен доставчик на услуги за обучение по професионална квалификация и ключови компетентности съгласно чл.7, ал.4 на ПМС 251/21.10.2009 г.